Balkkoprestauratie

POLYMEERCHEMISCH HERSTEL

Door houtaantasting kan het hout zijn oorspronkelijke sterkte verliezen waardoor
de constructie wordt ondermijnd.
De oorzaken kunnen van biologische, chemische of fysische aard zijn.

Meestal zijn alleen de balkkoppen aangetast ingevolge de hoge vochtigheidsgraad
van de muur waarin ze waren ingewerkt.

Bij verantwoorde restauratie wordt er naar gestreefd het te behandelen gebouw of
monument zoveel mogelijk in al zijn authenticiteit te bewaren.

Daarom werd een methode ontwikkeld die erin bestaat om de balkkop in kwestie te
vervangen door een kunstharsmassa die mechanisch (via wapeningsstaven) en
chemisch (via het hars zelf) met de oorspronkelijke balk is verbonden.
Deze methode noemen we de polymeerchemische houtrestauratie of ook wel polymeerchemische balkkoprestauratie.

Bij esthetisch verantwoorde herstellingen wordt een verloren bekisting geplaatst in dezelfde houtsoort als de originele balk.
Indien het esthetisch aspect onbelangrijk is kan een gladde bekisting worden gebruikt welke na het werk wordt verwijderd.

Indien houten balken aangetast zijn door algemene verrotting (door vocht of houtworm), kunnen deze:

  • vervangen of verstevigd worden
  • polymeerchemisch gerestaureerd worden

info@bugbusters.be

Contacteer bugbusters

0476719759

Contactformulier

BUG BUSTERS BVBA

Sint-Jobsesteenweg 112, 2930 Brasschaat, België

envelopephone-handset