Fruitvlieg

Algemeen

De Fruitvlieg (Drosophyla melanogster) wordt veelvuldig gebruikt voor laboratoriumexperimenten. Een reden hiervoor is dat de fruitvlieg eenvoudig op een suikerbevattende voedingsbodem te kweken is en zich zeer snel kan voortplanten. De generatietijd bedraagt ongeveer 14 dagen in het laboratorium en ieder vrouwtje kan enige honderden nakomelingen voortbrengen. Nog een voordeel van het kweken van bananenvliegjes is dat mannetjes gemakkelijk van vrouwtjes te onderscheiden zijn. Een mannetje heeft namelijk een zwarte stip op zijn achterlichaam en een vrouwtje heeft een puntiger achterlichaam.

Identificatie

De fruitvlieg is 3 tot 4 mm groot, de huid is bruingeel tot donkerbruin, zijn ogen zijn groot in verhouding tot de grootte van zijn lichaam. Hij leeft van levende gistcellen die voornamelijk in rottend fruit en groente te vinden zijn (vandaar ook de naam ‘fruitvlieg’). In twee weken heeft de fruitvlieg zich ontwikkeld van ei tot een pootloze larve (made) tot een pop en een volwassen vlieg.

Ontwikkeling

De fruitvliegen leggen hun eieren direct in de stoffen waarvan ze leven (flessen met resten van wijn, melk of bier, of zelfs ketchup en azijn). Na verloop van een dag komen de maden uit, die zich gelijk in het voedsel inboren. Na vier tot vijf dagen zijn ze volwassen en verpoppen ze zich. De vliegen die uit deze poppen komen kunnen al na 24 uur eieren leggen. Er treden 3 larvestadia en een popstadium op voor de volwassen vlieg uit de pop kruipt.

Schade

De fruitvlieg berokkent geen schade, maar is uitermate hinderlijk indien ze in grote aantallen voorkomen.

Bestrijding

Om te voorkomen de fruitvliegen u irriteren, geldt als algemene regel tegen ál het ongedierte, steeds alle oppervlakken goed reinigen. Waar nodig kunnen ook vliegengaas, horren en lintgordijnen gehangen worden.
Stel dat er toch een grote hoeveelheid vliegen aanwezig is, is het belangreijk de bron op te zoeken en te verwijderen. Hierna zal de plaats van ontwikkeling alsook de rustplaatsen van vliegen grondig moeten behandeld worden met de daarvoor toegelaten insecticiden.

info@bugbusters.be

Contacteer bugbusters

0476719759

Contactformulier

BUG BUSTERS BVBA

Sint-Jobsesteenweg 112, 2930 Brasschaat, België

envelopephone-handset