Glanzende houtmier

Algemeen

Gewoonlijk bouwen deze glanzende, zwarte mieren (Lasius fuliginosus) hun nesten in hout. Ze zoeken hier dode gedeelten van takken of door vocht aangetaste balken en planken in gebouwen voor uit en gaan vandaaruit opzoek naar voedsel om hun kolonie verder uit te breiden. Maar het hout dat ze aantasten hoeft niet eerst door vocht zijn aangetast, wel zullen ze enkel het zachtere hout aanknagen.

Ze knagen uitgestrekte tunnelsystemen en gaten in het hout en vullen die weer met een donkergekleurd, kartonachtig materiaal op. Dit ontstaat door het kneden van afgeknaagde houtspaantjes met speeksel waarna het met korreltjes aarde of met ander materiaal dat hun ter beschikking staat wordt vermengd. Het nest ziet er uit als een groezelige badspons. Als men Glanzende Houtmieren in huis heeft, dan ziet men evenals bij de gewone Wegmier, mierenkaravanen op weg tussen het nest en voedselbronnen in de keuken.

Identificatie

De glanzende houtmier is doorgaans wat groter dan de andere tuinmieren, nl. 4 tot 7 mm. met een opvallend zwart glanzend lichaam. Wrijft men deze tussen duim en wijsvinger dan ruikt men een duidelijke harslucht.

Ontwikkeling

In alle opzichten is de glanzende houtmier te vergelijken met andere mieren, zijn leefwijze, sociaal gedrag, opvoeding en nestbeheer.

Het zijn sociaal levende, statenvormende insecten. In hun nest reft men bv. één of meerdere koninginnen aan, werksters in grote aantallen en in een bepaalde tijd van het jaar mannetjes en jonge koninginnen. De koningin en de mannetjes zorgen voor de voortplanting en de werksters zorgen voor het verzamelen van het voedsel, het verzorgen van het broed, het ondehroud van het nest en in voorkomende gevallen de verdediging van het nest.

Voornamelijk in juli en augustus vindt de "bruidsvlucht" plaats. Tijdens deze vlucht bevruchten de mannetjes de koninginnen. De koninginnen gaan daarna naar een bestaand nest waar ze meewerken aan de uitbreiding, of ze proberen een nieuw nest te stichten. De mannetjes de enkel dienen voor de bevruchting van de jonge koninginnen, sterven direct na de bruidsvlucht.

Glanzende houtmieren hebben een volledige gedaanteverwiseling.

Eistadium: 3 - 4 weken
Larve stadium: 2 - 3 weken
Werksters kunnen 2 - 3 jaar leven.

Schade

De Glanzende Houtmieren zijn zoals de Wegmieren en de Faraomieren uitermate hinderlijk in keukens en andere verblijven, ze bevuilen etenswaren en zijn overbrengers van ziekteverwekkende bacteriën.

Het bestrijden van mieren dient enkel plaats te vinden wanneer deze insecten in gebouwen werkelijk last veroorzaken. Dit gebeurt wanneer ze een nest hebben gemaakt van waaruit ze steeds in aantallen een huis of gebouw binnenkomen, dan kan een bestrijding, uit hygiënisch oogpunt nodig zijn. In tuinen, parken en bossen zijn mieren nuttig door het verdelgen van allerlei schadelijke insecten. Het opruimen van mierennesten op dergelijke plaatsen op plaatsen met behulp van insecticiden brengt over het algemeen veel schade met zich mee. Niet alleen de mieren worden dan gedood, ook vele andere insecten, zoogdieren en vogels kunnen dan worden vergiftigd. De gehele natuurlijke levensgemeenschap dreigt daardoor dan onnodig te worden verstoord.

Bestrijding

Het aanpakken van een bestrijdingsactie tegen de glanzende houtmier is complex. Men moet eerst op zoek gaan naar het nest. Veelal bevindt het nest zich in kruipruimte of vaak ook in een holle ruimte tussen twee wanden waarvan een van de zijden of beide zijden uit hout bestaat, vaak is er op zo'n plek lekkage geweest.

Het nest dient zo mogelijk te worden verwijderd eventueel na uitgevoerde verdelgingsmaatregelen. Verder kan men dezelfde methode van bestrijden toepassen als bij de andere Lasius-soorten.

info@bugbusters.be

Contacteer bugbusters

0476719759

Contactformulier

BUG BUSTERS BVBA

Sint-Jobsesteenweg 112, 2930 Brasschaat, België

envelopephone-handset