Zwarte rat

Algemeen

De zwarte rat (Rattus rattus) is oorspronkelijk uit Zuid-Oost-Azië. In de Middeleeuwen kwam de zwarte rat via de schepen in onze gewesten, waar ze de oorzaak was van de pestepidemieën (de rattenvlo is gastheer voor de pestbacil). Het zijn oorspronkelijk boombewoners, waardoor ze zeer goed kunnen klimmen. We vinden de zwarte rat daarom in gebouwen meestal op de hoger gelegen plaatsen. Het zijn ook zeer goede zwemmers. Zwarte ratten zijn alleseters met een duidelijk voorkeur voor fruit, granen en meel. Ze voeden zich niet graag met afval, zoals dit wel het geval is bij de bruine rat.

Identificatie

De zwarte rat heeft een slank lichaam en weegt 150-250 gr. De rug- en buikzijde zijn blauwgrijs tot zwart, waarbij verschillende kleurvariëteiten mogelijk zijn ( bruingrijze rug en geelwitte buik bij de Alexandrijse rat). De lengte van het lichaam varieert van 15 tot 24 cm en de staart is zeer lang (100 tot 130% van de lichaamslengte). Zwarte ratten hebben een vrij spitse snuit, grote oren en grote kraalachtige ogen.

Ontwikkeling

De nesten van zwarte ratten bevinden zich meestal in gebouwen en bomen. Ze maken zelden een nest onder grond. Onder goede weersomstandigheden en met voldoende voedsel kweken zwarte ratten het ganse jaar door.

Zwarte ratten zijn na 3 tot 5 maanden geslachtsrijp en hebben 3 tot 6 worpen per jaar met gemiddeld 7 jongen per worp. Hun vermoedelijke levensduur bedraagt 6 jaar.

Schade

Als drager van ziektekiemen vormen zwarte ratten een bedreiging voor de volksgezondheid. Volwassen ratten verorberen gemiddeld 30 gr voedsel per dag. Erger is het bevuilen van voedselvoorraden en grondstoffen met hun faeces en urine.
Ernstige schade wordt ook toegebracht door knagen aan verpakkingsmateriaal, houten vloeren, wanden, dakbeschotten, isolatiemateriaal, leidingen en kabels.

Bestrijding

Zoals ook geldt voor andere knaagdieren kunnen problemen met zwarte ratten voorkomen worden door het nemen van preventieve maatregelen zoals:

  • inspektie van de aangevoerde goederen en grondstoffen
  • regelmatige controle van voorraadplaatsen
  • alle mogelijke toegangen voor ratten dichten
  • zorgen dat de deuren goed sluiten
  • schoonmaakdienst binnen het bedrijf

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel.

info@bugbusters.be

Contacteer bugbusters

0476719759

Contactformulier

BUG BUSTERS BVBA

Sint-Jobsesteenweg 112, 2930 Brasschaat, België

envelopephone-handset