Balkkoprestauratie – Polymeerchemisch herstel

balkkoprestauratieDoor houtaantasting kan het hout zijn oorspronkelijke sterkte verliezen waardoor de constructie wordt ondermijnd.
De oorzaken kunnen van biologische, chemische of fysische aard zijn.Meestal zijn alleen de balkkoppen aangetast ingevolge de hoge vochtigheidsgraad van de muur waarin ze waren ingewerkt.

Bij verantwoorde restauratie wordt er naar gestreefd het te behandelen gebouw of monument zoveel mogelijk in al zijn authenticiteit te bewaren.

Daarom werd een methode ontwikkeld die erin bestaat om de balkkop in kwestie te vervangen door een kunstharsmassa die mechanisch (via wapeningsstaven) en chemisch (via het hars zelf) met de oorspronkelijke balk is verbonden.
Deze methode noemen we de polymeerchemische houtrestauratie of ook wel polymeerchemische balkkoprestauratie.

Bij esthetisch verantwoorde herstellingen wordt een verloren bekisting geplaatst in dezelfde houtsoort als de originele balk. Indien het esthetisch aspect onbelangrijk is kan een gladde bekisting worden gebruikt welke na het werk wordt verwijderd.

Werkwijze bij herstelling van balkkoppen:

balkkoprestauratie_balkkopherstelling_b

  • Opschoren van de balk tot op het oorspronkelijke niveau.
  • Vrijmaken van de te behandelen balk door wegkappen omringend metselwerk
  • Verwijderen aangetaste hout
  • Preventieve houtbehandeling tegen houtborende insecten en schimmels
  • Aanbrengen van wapeningstaven in het gezonde hout
  • Plaatsen van een bekisting (verloren of gladde)
  • Opgieten van de epoxymortel
  • Bij tijdelijke bekisting deze verwijderen na zeven dagen uitharding

Op alle houtbehandelingswerken uitgevoerd door BUG BUSTERS geniet u een garantie van 10 jaar.

X