Houtweerstandmeting – Resistograafmeting

Het uitmeten van de houtweerstand heeft tot doel de mate van houtaantasting op niet zichtbare of ontoegankelijke plaatsen te bepalen.

Onze werkwijze:
– Met een speciale boor wordt met constante snelheid een gaatje in het hout geboord
(boorgat max. 2mm)
– De weerstand wordt op 3 plaatsen van het hout gemeten (boorprofiel) en weergegeven in digitale grafieken
Analyse van het boorprofiel
– Hieruit kan de plaats van aantasting afgeleid worden

Houtweerstandsmetingen met Resi PD400

Voordelen:
– Niet zichtbare plaatsen kunnen beoordeeld worden
Snelle methode
– Laat bijna geen sporen achter

X