Houtwormbestrijding

houtbehandeling_dak
In onze streken zijn het meestal kevers die verantwoordelijk zijn voor schade aan het hout in gebouwen.De meest bij ons voorkomende houtborende insecten zijn de huisboktor
( Hylotrupes bajulus ), de kleine klopkever ( Anobium punctatum ), de spinthoutkever
( Lyctus spp. ) en de grote klopkever ( Xestobium rifovulosum ).

Waarnemingen die wijzen op aantasting door houtworm:

  • dode kevers
  • de aanwezigheid van boormeel
  • gaatjes in het hout: dit zijn de uitvliegopeningen
  • een doffe klank bij het betikken van het hout met een hard voorwerp
  • het waarnemen van geluiden: knagen, kloppen
  • verzwakte plaatsen in het hout
  • vervorming van het hout dwz: blazen in het hout, doorzakkingen van het hout

worm

houtbehandeling_balk
De houtwormbehandeling en insectenbehandeling heeft tot doel alle aanwezigheid van insecten en schimmels te vernietigen en het hout te beschermen tegen nieuwe aantastingen.
Afhankelijk van de sterkte van de aantasting worden volgende procedures toegepast nl.

Een professioneel uitgevoerde behandeling zal bijgevolg niet enkel een genezend karakter hebben, maar tevens een beschermende functie blijven behouden in de tijd.

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel.

Op alle houtbehandelingswerken uitgevoerd door BUG BUSTERS geniet u een garantie van 10 jaar.
X