Huiszwam_Kelderzwamwering

zwam
De dragende elementen van gebouwen kunnen door de aanwezigheid van zwammen zodanig aangetast worden dat de stabiliteit van het gebouw in gedrang komt.

De meest voorkomende oorzaken van aanwezigheid van huiszwam/kelderzwam zijn vochtinsijpeling via lekkende daken en goten, buitenmuren welke niet beschermd zijn tegen neerslag, onvoldoende ventilatie.

De sporen van zwammen verspreiden zich via luchtstroom of dierlijke organismen en zullen zich ontwikkelen op vochtig geworden hout- of metselwerk.

Voor de behandeling tegen zwammen maakt Bug Busters bvba gebruik van een wateroplosbaar, geconcentreerd middel. Hiermee wordt het te behandelen oppervlak besproeid en geïnjecteerd.

Het product is doeltreffend tegen alle in het gebouw voorkomende zwammen. De behandeling zal enerzijds de bestaande zwamaantastingen vernietigen en anderzijds het gevaar voor latere zwamaantastingen door occasionele bevochtiging of door condensatie onmogelijk maken.

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel.

X