HOUTBEHANDELINGKNAAGDIERENKRUIPENDE INSECTENVLIEGENDE INSECTEN

Houtbehandeling

Oppervlaktebehandeling

Deze behandeling dient als preventieve maatregel of bij oppervlakkige aantasting van het hout door de Kleine Klopkever.

De oppervlaktebehandeling zal met de grootste zorg uitgevoerd worden zodanig dat al het bereikbare hout, zonder uitzondering, een bescherming krijgt en een aantasting onmogelijk maakt.

De behandeling kan alleen gebeuren op naakt en zuiver hout. Alle hout wordt ontdaan van verf, vernis, bezetting,enz.. Het hout wordt tevens volledig ontschorst, aangezien schorsresten de penetratie van het beschermingsproduct verhinderen.

De bespuiting gebeurt door besproeiïng met aangepaste apparatuur. Het hout wordt tot op saturatie behandeld met een relatief lage druk en dit zonder dat er nevelvorming optreed, er wordt dus gespoten met grove druppel. Deze behandeling zal een tweede maal herhaald worden.

Deze behandeling dient te gebeuren door een gespecialiseerde firma.

Dieptebehandeling

Dieptebehandeling is noodzakelijk in volgende gevallen:

  • In geval van aantasting door BOKTOR ( Hylotrupes bajulus) (zie figuur) in alle aangetaste balken, verbindingen en elementen die gedeeltelijk in het metselwerk zijn ingewerkt of die niet aan alle zijden bereikbaar zijn.
  • Bij zware aantasting door KLOPKEVERS ( Anobium, Xestobium,…) in de grotere secties, verbindingen en ingewerkte elementen.

Zwambehandeling

Voor de behandeling tegen schimmels maakt Bug Busters bvba gebruik van een wateroplosbaar, geconcentreerd middel. Hiermee wordt het te behandelen oppervlak besproeid, geïnjecteerd of gedrenkt.

Het product is doeltreffend tegen alle in het gebouw voorkomende zwammen. De behandeling zal enerzijds de bestaande zwamaantastingen vernietigen en anderzijds het gevaar voor latere zwamaantastingen door occasionele bevochtiging of door condensatie onmogelijk maken.

Balkkoprestauratie

POLYMEERCHEMISCH HERSTEL

Door houtaantasting kan het hout zijn oorspronkelijke sterkte verliezen waardoor de constructie wordt ondermijnd. De oorzaken kunnen van biologische, chemische of fysische aard zijn.

Meestal zijn alleen de balkkoppen aangetast ingevolge de hoge vochtigheidsgraad van de muur waarin ze waren ingewerkt.

Bij verantwoorde restauratie wordt er naar gestreefd het te behandelen gebouw of monument zoveel mogelijk in al zijn authenticiteit te bewaren.

Daarom werd een methode ontwikkeld die erin bestaat om de balkkop in kwestie te vervangen door een kunstharsmassa die mechanisch (via wapeningsstaven) en chemisch (via het hars zelf) met de oorspronkelijke balk is verbonden. Deze methode noemen we de polymeerchemische houtrestauratie of ook wel polymeerchemische balkkoprestauratie.

Bij esthetisch verantwoorde herstellingen wordt een verloren bekisting geplaatst in dezelfde houtsoort als de originele balk. Indien het esthetisch aspect onbelangrijk is kan een gladde bekisting worden gebruikt welke na het werk wordt verwijderd.

Indien houten balken aangetast zijn door algemene verrotting (door vocht of houtworm), kunnen deze:

  • vervangen of verstevigd worden
  • polymeerchemisch gerestaureerd worden

Vlamvertragende behandeling

Bug Busters bvba gebruikt een product dat geschikt is voor hout en houtafgeleiden zoals spaanplaten, MDF en multiplex. Het product kan ook aangewend worden voor riet en karton voor binnentoepassingen.Het product is:

Gifvrij

  • Biologisch afbreekbaar: dus minder belastend voor het milieu
  • Kleurloos
  • Niet huid/ oog irriterend
  • Niet agressief voor huid en vezel

Het product heeft een snelle penetratie en is direct gebruiksklaar.


Lees meer:

Balkkoprestauratie

POLYMEERCHEMISCH HERSTEL Door houtaantasting kan het hout zijn oorspronkelijke sterkte verliezen waardoorde constructie wordt ondermijnd.De oorzaken kunnen van biologische, chemische of fysische aard zijn. Meestal zijn alleen de balkkoppen aangetast ingevolge de hoge vochtigheidsgraadvan de muur waarin ze waren ingewerkt. Bij verantwoorde restauratie wordt er naar gestreefd het te behandelen gebouw ofmonument zoveel mogelijk in […]

Read More
Resistograaf

Weerstandsmeting van rotte balkkop in Dendermonde

Read More

info@bug-busters.be

Contacteer bugbusters

0476719759

Contactformulier

BUG BUSTERS BVBA

Sint-Jobsesteenweg 112, 2930 Brasschaat, België

envelopephone-handset