HOUTBEHANDELINGKNAAGDIERENKRUIPENDE INSECTENVLIEGENDE INSECTEN

Knaagdieren

Knaagdieren1

Algemeen

Knaagdieren zoals ratten, muizen, muskusratten, hamsters, konijnen en bevers behoren tot de grootste groep zoogdieren, zowel in soorten als in aantal. Sommige van deze knaagdieren worden rechtstreekse concurrenten van de mens omdat ze hetzelfde soort voedsel gebruiken. Gezien het feit dat ze zich meestal ook zeer snel kunnen voortplanten, kunnen ze zeer veel schade toebrengen aan de menselijke voedselvoorraden.

Van alle knaagdieren heeft de mens het meeste last van ratten, muizen, muskusratten en konijnen.

Het is bekend dat ratten invloed gehad hebben op de geschiedenis van de mens, ze fungeren als gastheer voor de rattenvlo die vanaf de middeleeuwen tot de 18de eeuw verantwoordelijk was voor het ontstaan van grote pestepidemieën. In deze periode stierven ongeveer 25 miljoen mensen aan deze ziekte. Ratten kunnen eveneens andere ziektes overbrengen zoals de ziekte van Weill (Leptospirose), paratyfus en veeziekten zoals varkenspest en mond- en klauwzeer.

Muizen kunnen salmonella en paratyfus overbrengen.

Tegenwoordig kennen ratten en muizen hun nut als proefdieren in laboratoria. Maar ze blijven toch vooral bekend als schadelijk knaagdier in de omgeving van de mens.

Ratten En Muizen

Als belangrijke soorten maken we het onderscheid tussen de zwarte rat, de bruine rat, de huismuis, de veldmuis en de muskusrat. De muskusrat valt een beetje buiten de andere omwille van zijn schade: verzakkingen aan dijken en schade aan landbouwgewassen op het veld. De overige knaagdieren die hier besproken worden veroorzaken vooral schade aan de voedselvoorraden van de mens.

Knaagdieren4

Schade

Hygiëne en gezondheid
Daar ratten en muizen vaak in bevuilde gebieden leven, maken ze de overdracht van verschillende ernstige ziekten mogelijk (o.a. gele koorts, tyfus, pest, hondsdolheid, pseudo-vogelpest, …). Deze ziekten worden al knagend of bijtend overgebracht, maar ook bevuiling, aangericht tijdens hun doortocht, en de tussenkomst van luizen en vlooien kan tot besmetting leiden. Het besmettingsgevaar, waaraan mens en dier worden blootgesteld, is afhankelijk van de grootte van de aanwezige rattenpopulatie en de aanwezigheid van een broeihaard van ziektekiemen, zoals bijvoorbeeld een vuilnisbelt. 

Knaag- en graafschade
Door regelmatig te knagen voorkomt de rat/muis dat zijn continu-groeiende knaagtanden te lang worden. Te lange knaagtanden veroorzaken immers verwondingen in de eigen mondholte, met gereduceerde overlevingskansen tot gevolg.

Om aan zijn schuil- en warmtebehoefte te voldoen, zal de rat dan weer gaan graven. Dit knaag- en graafgedrag levert vooral problemen op wanneer tuintjes en/of beplantingen zich binnen het territorium van een rattenkolonie bevinden. Jonge aanplantingen kunne zelfs volledig worden verwoest.

Materiële en economische schade
Daar de bruine en zwarte rat zich het hele jaar door voortplanten, zal het wijfje voortdurend nestmateriaal verzamelen (gras, stro, glaswol, isomo, karton, papier,…). In de zomer is er buiten voldoende nestmateriaal beschikbaar, zodat de aangerichte schade beperkt bijft. In de winter echter trekken de ratten naar warmere plaatsen zoals zolders, kelders, opslagruimten, e.d.. Het is dan ook vooral in deze periode dat isolatiemateriaal (isomo, glaswol) evenals karton- en papiervoorrden worden beschadigd. Dit heeft onder andere een hogere energiekost, alsook een bevuiling van de ruimten tot gevolg.

Eenmaal binnen zullen de ratten elk obstakel dat in hun weg staat trachten door te knagen. In het beste geval gaat het hier over hout of een oude deurmat, maar het kunnen ook kabels of elektriciteitsbedradingen zijn die worden doorgeknaagd. In dit laatste geval kunnen brand, kortsluiting of lekken ontstaan. Ook het uitvallen van een computernet, het stilvallen van een productielijn en zelfs ontploffingen, kunnen het gevolg zijn van knaagschade. Ratten zijn voedselconcurrenten voor de mens. De opsalg van voedsel als grondstof, afgewerkt product of afval, trekt hen aan.

Een enkele rat verslindt elke dag 1/3 van zijn lichaamsgewicht, wat meer dan 35kg per jaar per rat betekent. De schade beperkt zich echter niet alleen tot deze vermindering van de voedsselvoorraad, maar omvat tevens een kwaliteitsdaling door bevuiling ervan. In sommige gevallen wordt het voedsel voor menselijke consumptie afgekeurd.

Knaagdieren3

Stank
De aanwezigheid van ratten en muizen in een woning of opslagruimte geeft aanleiding tot het ontstaan van een indringende, onaangename geur. Deze wordt veroorzaakt door kadavers, urine, nestvorming en rotting van het nestmateriaal of bederf van aangetaste goederen.

Verstopping van afvoerleidingen
Verstoppingen worden veroorzaakt door het ongedierte zelf, door uitwerpselen, door nestmateriaal of door een combinatie van deze factoren. Dergelijke verstoppingen vormen een bedreiging voor de hygiëne.

Bestrijding

Voor de bestrijding van ratten en muizen wordt u doorgestuurd naar onze afdeling diensten. Hier krijgt u een beeld van hoe wij te werk gaan, zowel preventief als curatief.

Lees meer:

Huismuis

Algemeen Huismuizen (Mus musculus L.) zijn vrijwel de meest voorkomende knaagdieren in en om gebouwen. Het ganse jaar door kunnen huismuizen een probleem vormen. Het zijn nachtdieren en kunnen zich zeer goed aanpassen aan de heersende omstandigheden. Huismuizen zijn zeer goede klimmers waardoor ze overal in een gebouw kunnen voorkomen. Huismuizen zijn van oorsprong hoofdzakelijk graaneters die zich gediversifieerd hebben in de loop […]

Read More
Zwarte rat

Algemeen De zwarte rat (Rattus rattus) is oorspronkelijk uit Zuid-Oost-Azië. In de Middeleeuwen kwam de zwarte rat via de schepen in onze gewesten, waar ze de oorzaak was van de pestepidemieën (de rattenvlo is gastheer voor de pestbacil). Het zijn oorspronkelijk boombewoners, waardoor ze zeer goed kunnen klimmen. We vinden de zwarte rat daarom in […]

Read More
Bruine rat

Algemeen De bruine rat (Rattus norvegicus) is afkomstig uit Oost-Azië, van waaruit ze zich deels te voet,deels per schip verspreid heeft.Momenteel is het een belangrijke pestsoort geworden.Bruine ratten zijn nachtdieren met een groot aanpassingsvermogen.Het zijn alleseters en voeden zich zowel met plantaardig als dierlijk voedsel.Ze eten graag vlees en zijn niet vies van vuilnis. Identificatie […]

Read More

info@bug-busters.be

Contacteer bugbusters

0476719759

Contactformulier

BUG BUSTERS BVBA

Sint-Jobsesteenweg 112, 2930 Brasschaat, België

envelopephone-handset