Vliegende Insecten

loading ...


Allerhande vliegende insectenplagen kunnen de bedrijfsgebouwen, uw woning, etc. binnendringen en overleven. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan diverse vliegen- en mottensoorten, muggen, wespen, voorraadkevers, ….

Vliegen verontreinigen werkoppervlakken en materialen. Via hun poten en uitwerpselen worden ziekteverwekkende virussen en bacteriën verspreid die een gevaar voor mens en dier betekenen.

Muggen veroorzaken bij mens en dier pijnlijke steken met jeuk en huidirritatie tot gevolg.

Vermits deze dieren zich aangepast hebben aan de levensomstandigheden binnen de gebouwen en daar zij veelal beschikken over voldoende voedingsmiddelen, kan hun aantal op korte tijd explosief toenemen. In dergelijke gevallen is het van groot belang om snel in te grijpen. Men doet hiervoor het best beroep op een gespecialiseerde firma.

Een tijdige opsporing van activiteit van insecten is vereist voor een optimaal effect van bestrijdingsmaatregelen. Een combinatie van grondige, regelmatige inspecties en voortdurende monitoring met behulp van diverse detectoren zorgt voor de informatie op basis waarvan een bestrijdingsplan kan worden ontwikkeld. Een efficiënte monitoring beperkt het gebruik van pesticiden.

Volgende middelen kunnen aangewend worden ter monitoring:
– Elektrische vliegenvangers
– Feromoonvallen
– Detectoren met kleeflaag

Een goede insectenwering is ook van essentieel belang. Kijk uw omgeving grondig na op eventuele scheuren, openingen waardoor insecten kunnen binnenkomen.

Via onderstaande links komt u meer te weten over het ongewenste insect in uw woning en wat u kan ondernemen om deze insecten zoveel mogelijk te bannen uit uw werkomgeving, woning, …


X